LANGUAGE   簡介短片

   首   頁  |  公 司 介 紹  | 產 品 介 紹 研 發 設 備  |  品 質 保 證  |  聯 絡 外 貿 |


品 質 政 策

於2004年8月1日 集團生產工廠通過  ISO9001:2000 認證 並運用此品質管理系統

中國證照

我們可提供客戶更佳的產品品質及更周全的服務

          工  廠  簡  介 :


 
         (按小圖,將圖放大)             PDF 格式  (1,39Mb)
     
         
活塞環工廠 (台灣)

明揚榮譽

        
    
         活塞工廠(大陸)
    
        

台灣證照         摩托車連桿工廠(大陸)

        

         活塞銷及曲軸銷工廠(大陸)

             
        

12 12 12

© 2006 CAPT ENGINE
TECHNOLOGY INC.

 
12 12